Asfaltos de uso vial según penetración: IRAM 6604

 

Asfaltos de penetración 50/60

Asfaltos de Penetración 70/100

 
             

 

             
 

Asfaltos de uso vial según su Viscocidad: IRAM 6835

 

Asfaltos CA - 10

Asfaltos CA - 30